3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego poddziałania

Financial instrument data
Name of implementing body

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Address
Polska/Warszawa
Operational Programme amount committed to financial instrument
€4.10 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Low-Carbon Economy

Other financial instruments in Poland