3.3 Odnawialne źródła energii - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego działania

Financial instrument data
Name of implementing body

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Address
Polska/Warszawa
Operational Programme amount committed to financial instrument
€10.40 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Low-Carbon Economy

Other financial instruments in Poland

3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego poddziałania