Fundusz funduszy województwa opolskiego: 3.3 Odnawialne źródła energii

Financial instrument data
Name of implementing body
Bank Gospodarstwa Krajowego
Address
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Operational Programme amount committed to financial instrument
€12.24 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors

Other financial instruments in Poland