Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Financial instrument data
Name of implementing body
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Address
Polska, Warszawa
Operational Programme amount committed to financial instrument
€167.99 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Competitiveness of SMEs

Other financial instruments in Poland

3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego poddziałania