Finančný nástroj pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 2

Financial instrument data
Name of implementing body
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
Address
Slovenská republika, Bratislava
Operational Programme amount committed to financial instrument
€51.70 million
Fund
CF
Thematic objective
Network Infrastructures in Transport and Energy

Other financial instruments in Slovakia