Finančný nástroj pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 5

Financial instrument data
Name of implementing body
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Address
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Operational Programme amount committed to financial instrument
€25.71 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures

Other financial instruments in Slovakia