Finančný nástroj pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 2

Financial instrument data
Name of implementing body
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Address
Slovenská republika, Bratislava
Operational Programme amount committed to financial instrument
€35.00 million
Fund
CF
Thematic objective
Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures

Other financial instruments in Slovakia