Financial instruments in your country

In this section, you can find information about the state of play of the European Structural and Investment Fund financial instruments and relevant resources related to each country. Use the map below to select your country’s page.

EU facts and figures (data from before 01.01.2019)

ERDF/CF ESF EAFRD EMFF
Total active financial instruments (2014-2020) 335 25 13 n/a
Total contributions to financial instruments (€ million) 17 912.95 551.58 384.84 n/a
(Source: Cohesion Policy Open Data Platform)

EU financial instruments

3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego poddziałania