Poland

In this page, you can find information regarding the state of play of European Structural and Investment Fund financial instruments in Poland, as well as relevant resources, from videos and publications to news and events.
See Poland financial instruments

Poland facts and figures (data from before 01.01.2018)

ERDF ESF EAFRD EMFF CF
Total active financial instruments (2014-2020) 54 14 n/a n/a n/a
Total contributions to financial instruments (€ million) 3 410.77 112.93 n/a n/a n/a
(Source: Cohesion Policy Open Data Platform)

Features

Poland financial instruments

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego działania

2.1.1 Nowe produkty i usługi - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego poddziałania

3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego poddziałania

3.3 Odnawialne źródła energii - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego działania

3.4 Efektywność energetyczna w MSP - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego działania

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.2, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.3, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Relevant resources

Videos

Publications

Events