Финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

Financial instrument data
Address
Република България, гр. София 1606, бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32
Operational Programme amount committed to financial instrument
€20.00 million
Fund
EAFRD
Thematic objective
Multiple Thematic Objectives

Other financial instruments in Bulgaria

"Фонд на фондовете"

"Фонд на фондовете"

Инструмент за неограничени гаранции по инициативата за МСП

Фонд на фондове

Фонд на фондове

Фонд на фондове

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ

Фонд на фондовете

Фонд на фондовете