Фонд на фондове ПО6

Financial instrument data
Name of implementing body
"Fund manager of financial instruments in Bulgaria" JSC
Address
България, гр. София
Operational Programme amount committed to financial instrument
€51.13 million
Fund
ERDF

Other financial instruments in Bulgaria

"Фонд на фондовете"

"Фонд на фондовете"

Инструмент за неограничени гаранции по инициативата за МСП

Фонд на фондове

Фонд на фондове

Фонд на фондове

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ

Фонд на фондовете

Фонд на фондовете