Offentligt riskkapital med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Other financial instruments in Finland

SME Iniative Guarantee