2.6 EFRR, Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego

Financial instrument data
Name of implementing body
Bank Gospodarstwa Krajowego
Address
Polska, Warszawa
Operational Programme amount committed to financial instrument
€87.11 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs)

Other financial instruments in Poland

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.2, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.3, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"