10.4 Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020 w modelu z Funduszem Funduszu, którego rolę pełni Europejski Bank Inwestycyjny

Financial instrument data
Name of implementing body
European Investment Fund
Address
Operational Programme amount committed to financial instrument
€56.47 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination

Other financial instruments in Poland