3.4 Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020 w modelu z Funduszem Funduszu, którego rolę pełni Europejski Fundusz Inwestycyjny

Financial instrument data
Name of implementing body
European Investment Fund
Address
Luksemburg, Luksemburg
Operational Programme amount committed to financial instrument
€107.06 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs)

Other financial instruments in Poland

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.2, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.3, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"