7.5 Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020 w modelu z Funduszem Funduszu, którego rolę pełni Europejski Bank Inwestycyjny

Financial instrument data
Name of implementing body
European Investment Fund
Address
Operational Programme amount committed to financial instrument
€7.26 million
Fund
ESF
Thematic objective
Promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility

Other financial instruments in Poland