Bank Gospodarstwa Krajowego

Financial instrument data
Name of implementing body
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
Address
Polska, Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955
Operational Programme amount committed to financial instrument
€39.80 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination

Other financial instruments in Poland

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.2, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.3, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"