Financial instruments in Poland

Name of financial instrument

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.3, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Financial instrument data
Name of implementing body
Bank Gospodarstwa Krajowego
Address
Operational Programme amount committed to financial instrument
€6.71 million
Fund
ERDF/CF
Thematic objective
Strengthening research, technological development and innovation

Other financial instruments in Poland

Title

Thematic objective

Fund