Europejski Bank Inwestycyjny, Dz. 3.1, Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii"

Financial instrument data
Name of implementing body
Bank Gospodarstwa Krajowego
Address
98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg
Operational Programme amount committed to financial instrument
€7.48 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors

Other financial instruments in Poland

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.2, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.3, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.4, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

Bank Gospodarstwa Krajowego 1.5, Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"