Fundusz funduszy województwa opolskiego: 2.1.1 Nowe produkty i usługi

Financial instrument data
Name of implementing body
Bank Gospodarstwa Krajowego
Address
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Operational Programme amount committed to financial instrument
€34.24 million
Fund
ERDF
Thematic objective
Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs)

Other financial instruments in Poland