Financial instruments in Poland

Name of financial instrument

Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

Financial instrument data
Name of implementing body
PFR Ventures Sp. z o.o.
Address
Operational Programme amount committed to financial instrument
€107.87 million
Fund
ERDF/CF
Thematic objective
Strengthening research, technological development and innovation

Other financial instruments in Poland

Title

Thematic objective

Fund