Financial instruments in Poland

Name of financial instrument

Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ("Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+") - OP2

Financial instrument data
Name of implementing body
Główny punkt informacyjny w regionie
Address
Operational Programme amount committed to financial instrument
€77.19 million
Fund
ERDF/CF
Thematic objective
Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs)

Other financial instruments in Poland

Title

Thematic objective

Fund